Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران
ویروس کرونا

ویروس کرونا و بخش مسکن

قریب به یک سال است که از ورود این ویروس چینی به کشورمان می گذرد. تاکنون هزاران تن جان خود را بر اثر این ویروس از دست داده اند و کسب و کارهای زیادی به ورطه نابودی کشیده شده اند. بخش مستغلات نیز از گزند پیامدهای این ویروس در امان نبوده است، هرچند به نظر […]