Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران
6,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 89
Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران

توضیحات آگهی

فروش 305 متر زمین با بنای دو طبقه در بهترین نقطه چالوس (رادیو دریا).

مجموع مساحت دو طبقه 280 متر می باشد.