Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران
Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران

تارنمای Eghasr در شهریور ماه سال 1399 با موضوع نیازمندی های آنلاین راه اندازی گردیده و هدف اصلی آن در ارتباط قرار دادن خریدار و فروشنده به صورت مستقیم می باشد. لازم به ذکر است که Eghasr توسط مشاورین املاک قصر پشتیبانی می شود.

در تارنمای Eghasr خرید به صورت مستقیم انجام نمی شود و تراکنش مالی امکان پذیر نیست.